Cân bằng đối xứng

cân bằng đối xứng” width=”588″ height=”426″ /> cân bằng đối xứng Cân bằng đối xứng lá kết quả cúa việc sắp xếp các yếu to chuẩn, sự tương xứng trong hình dáng, kích thước, vá vị trí liền quan bới một diem, mọt dương hay một trục chung. Nó cũng dược coi như trục dối xứng hay dối xứng hai […]

Continue reading »

Mối quan hệ tỷ lệ

Trong thiết kế nội thất, chúng ta quan tám đến các mối quan hệ tý lệ giữa các phần cúa một thảnh phần thiết kế, giữa một vải thẩnh phẩn, giữa các thẩnh phần, hình thức và sự khép kín không gian. Mối quan hệ tý lệ giữa các phần của một thành phần thiết kế

Continue reading »

Nhận thức thị giác trong thiết kế nội thất

thị giác ” width=”502″ height=”356″ /> Nhận thức thị giác Nhận thức thị giác của chúng ta về hình dạng bên ngoái, kích thước, màu sắc, ảnh hướng cứa các vật có được là do bối cánh xung quanh và những liễn hệ mà chúna ta có thể nhạn thấy giữa những vật này với Khung cánh của Chuna. Nếu […]

Continue reading »

Sự thích hợp linh động trong thiết kế nội thất

thiết kế nội thất” width=”442″ height=”611″ /> Sự thích hợp linh động trong thiết kế nội thất Loại thứ hai thông dụng hơn, cách bố trí này đưa ra một sự phóng khoáng giữa chức năng và không gian, sự phóng khoáng phù hợp với việc bố trí là điều mong muốn vì nó dem lại sự linh hoạt và […]

Continue reading »

Sự phối hợp chặt chẽ trong thiết kế nội thất

phối hợp chặt chẽ trong thiết kế nội thất” width=”516″ height=”360″ /> Sự phối hợp chặt chẽ trong thiết kế nội thất Một sự phối hợp chặt chẽ thường dùng các hình mẫu hoặc đồ đạc đơn lẻ hợp thành, có thể phù hợp với nhau theo nhiều cách đế trở thành một thể thông nhất, thường cấu trúc da […]

Continue reading »

Hệ thống kết cấu tuyến tính

kết cấu tuyến tính” width=”388″ height=”283″ /> Hệ thống kết cấu một Công trình hình thành phái phù hợp với đặc tính hình học của cấu kiện vá chống được lực tác dụng vào chúng. Hình dạng câu kiện và đặc tính hình học ánh hướng đến kích thước, tỷ lệ vá bố trí không gian bên trong cùng với […]

Continue reading »

Không gian bên ngoài

Hình thức, quy mô và tố chức không gian của một ngôi nhà là sự đáp ứng của người thiết kế với một số điều kiện như chức năng công trình, cấu trúc công nghệ và xây dựng, khá năng tài chính, khá năng thể hiện và phong cách. Hơn nữa kiến trúc một ngôi nhà phải đáp ứng cánh […]

Continue reading »