Các loại cấu trúc trần

trần nhà”>trần nhà” width=”511″ height=”393″ /> Các dạng trần nhà Các trần được giữ bới một kết cấu rèm ở phía trên thường là trần phẳng. Tuy nhiên chúng được tạo ra bới ket cấu mái, trần có thế mang những hình dạng khác phán ánh hình dạng cấu trúc, thêm vào những hấp dẫn hiến thị và làm cho […]

Continue reading »

Trần nhà trong thiết kế

  trần nhà”>trần nhà trong thiết kế” width=”544″ height=”394″ /> Bộ phận kiến trúc thứ ba trong không gian nội thât là trần. Mặc dấu không được sứ dụng như sàn và tường, trần dóníi vai trổ hiến thị quan trọng trông tạo hình không gian nội that và giới hạn kích thước theo chiều thắng dứng của nó. Trần […]

Continue reading »

Độ cao của không gian

độ cao của không gian” width=”496″ height=”391″ /> Chiều thứ ba của không giạn bển trong là chiều cao – được tạo bởi mặt phẳng trần, chiều thẳng đứng cung như chiều nằm ngang của không gian đều có ảnh hương như nhau tới tính chất của không gian một căn phòng. Nếu như sự nhận biết của chúng ta […]

Continue reading »