Các loại cấu trúc trần

trần nhà”>trần nhà” width=”511″ height=”393″ /> Các dạng trần nhà Các trần được giữ bới một kết cấu rèm ở phía trên thường là trần phẳng. Tuy nhiên chúng được tạo ra bới ket cấu mái, trần có thế mang những hình dạng khác phán ánh hình dạng cấu trúc, thêm vào những hấp dẫn hiến thị và làm cho […]

Continue reading »

Trần nhà trong thiết kế

  trần nhà”>trần nhà trong thiết kế” width=”544″ height=”394″ /> Bộ phận kiến trúc thứ ba trong không gian nội thât là trần. Mặc dấu không được sứ dụng như sàn và tường, trần dóníi vai trổ hiến thị quan trọng trông tạo hình không gian nội that và giới hạn kích thước theo chiều thắng dứng của nó. Trần […]

Continue reading »