Các loại cửa đi

cửa đi” width=”557″ height=”361″ /> Tùy theo chúng được thiết kế và cấu ‘tạo như thế náo, các cùa đi có thế được phân loại phù hợp với: Trong các không gian có quan hệ nội bộ của công trình, các cửa đi nối liền các vệt đi lại. Các vị trí cửa ảnh hướng đến các vệt đi lại […]

Continue reading »

Công việc hoàn thiện tường

tường cơ bản” width=”589″ height=”427″ /> Các loại vật liệu tường cơ bản Một vái cách hoán thiện tường là phẩn tống hợp của cấu trúc tường, trong khi những lớp tách riêng nhau dược gắn vào khung tường, còn có những loại vật liệu phú khác được dung dể phú lên mặt tường. Cùng với những yếu tố thâm […]

Continue reading »

Tường trong thiết kế nội thất – P1

tường trong thiết kế nội thất” width=”582″ height=”420″ /> Tường là bộ phận kiến trúc chủ yếu của công trình. Chức năng truyền thông của tường là kết cấu chịu lực dổ sán, trần và mái nhà. Tường tạo ra các mặt ngoài của ngôi -nhà đồng thời là sự bảo vệ và ngăn riêng các không gian bên trong. […]

Continue reading »

Các bộ phận cấu thành thiết kế nội thất

không gian nội thất” width=”474″ height=”298″ /> Không gian nội thất Không gian bên trong công trình dược xác định bởi những bộ phận cúa kiến trúc, kết cấu và bao che như cột, tường, sàn và mái. Những bộ phận này tạo nên một công trình, giới hạn một phẩn của không gian vô tận và tổ chức bố […]

Continue reading »

Không gian cong

không gian cong” width=”517″ height=”396″ /> Đặc tính vốn có của vật liệu xây dựng và brện pháp kỹ thuật dùng dể liên kết chúng dã xác dịnh không gian hình chữ nhật như một định hình. Thường thì không gian cong rất dặc biệt và chí dành riêng cho những trường hợp cần thiết. Không gian cong đơn gián […]

Continue reading »

Thành phần cấu trúc phẳng

cấu trúc phẳng” width=”575″ height=”450″ /> Hai loại hình chú yếu của thành phần cấu trúc phẳng là tường chịu lực và tấm nằm ngang. tường chịu lực tác dụng từ trên xuống dưới. Tường ngăn bển trong cũng có thế chống lực cúa gió, nước và áp lực đất. Một mô hình chung bố trí tường chịu lực tưcmg […]

Continue reading »
1 2