Tỷ xích con người

tỷ xích con người” width=”563″ height=”390″ /> Tý lệ con người nói lên cảm giác về độ lớn mà vật cho chúng ta thấy. Nếu kích thước của khồng gian nội thất hay kích thước một bộ phận mà trong đó lẩm cho chúng ta nhỏ lại thì chúng ta thay khổng phù hợp VỚI tỷ lệ con người – […]

Continue reading »

Tỷ xích trong thiết kế

tỷ xích” width=”419″ height=”237″ /> Tỷ lệ máy móc Nguyên lý thiết kế của tỷ xích lá sự liên quan cúa tỷ lệ giữa các bộ phận cho cân đối. Tỷ lệ và tý xích đều có quan hệ tới kích thước của mọi vật. Nếu có một sự khác biệt náo dó thì sự tương quan sẽ gắn liền […]

Continue reading »