Trình bày bản vẽ

bản vẽ rất có giá trị, nó giúp cho việc hình dung những ý tướng của thiết kế, nó có khá năng thám dò và thông tin liên lạc những dề nghị khác. Những dường ké ô biếu thị những nét vễ chính của bán vẽ thường dược dùng do người thiết kế, họ dã sử dụng đồ họa dể vễ trên giấy và trình bày những ý nghĩ của họ. Phân tích những ý tướng tốt vẩ dược lựa chọn dể tống hợp, kết luận và sử dụng có hiệu quả.

Trình bày bản vẽ 1

Mặt bằng

Trình bày bản vẽ 1

Mặt cắt

Trình bày bản vẽ 1

Hình đẳng cự

Trình bày bản vẽ 1

Bản vẽ xiên

 

Trình bày bản vẽ 1

Trình bày bản vẽ 1