Tủ và giá đựng đồ trong thiết kế

Tủ và giá đựng đồ trong thiết kế 1tủ đề đồ đạc” width=”502″ height=”391″ />

giá dược thiết kế dùng dể chứa dựng thóa dáng và thích hợp là một môi quan tám quan trọng trong bô cục mật băng, không gian nội that, dặc biệt ớ những chỗ không gian hẹp hoặc không muôn phô báy sự lộn xộn ra ngoài. Đé xác dịnh những yéu cáu về tú giá, hãy phân tích :

THUÂN TIỆN: Loại tú giá nào cần cung cấp ? Kích cỡ và hình dáng cúa những vật dược chứa dựng. Tần suất sứ dụng thê nào ?

TÍNH THÂM MỸ : Những dồ vật dó đế bày biện hoặc chỉ cần cât giữ.

Tủ và giá đựng đồ trong thiết kế 1

Tú giá chứa dựng cần được bố trí ớ chỗ cấn dến nó. Bao xa dể chúng ta có thê ngoi, dựng hoạc quỳ với dược các dồ vật dế trên dó. Tủ giá dộng chúa dựng những dồ vật thường dùng cân sao cho tiếp cận dược dễ dàng trong khi tủ giá tĩnh chứa dựng những dồ vạt ít dùng hoậc dùng theo mùa có thể kê khuất. 

Kích cỡ, tỷ lệ và loại các đơn vị tú giá được sử dụng phụ thuộc vào loại vá số lượng đồ vật cán chứa đựng, tần suất sứ dụng và mức độ muốn nhìn thây. Các loại đơn vị chứa dựng cơ bản là các giá, ngăn kéo và các tú nhó. Các loại này có thế là loại treo lên trán, gắn vào tường hoặc dơn gián là kê trên sàn như một dồ dạc. Các đơn vị chứa dựng cũng có thể lắp dựng vào bề dày của tường chiêm một hốc tường hoặc tận dụng các không gian khác không dùng dến như gầm cầu thang.

Tủ và giá đựng đồ trong thiết kế 1