Tường trong thiết kế nội thất – P2

Tường trong thiết kế nội thất - P2 1tường trong thiết kế nội thất 1″ width=”541″ height=”421″ />

Các lỗ mở trong hoãc giữa măt bằng tường tạo cho chúng ta sự liên tục chuyến động cơ thể giữa các không gian cũng như lượng ánh õáng, nhiệt và âm thanh xuyên qua. Khi tẩng kích cỡ, các lỗ mở cũng bắt đầu mât đi ý nghĩa bao kín của các bức tường đã có và mở rộng tầm nhìn đến các không gian kế bên. Cảnh nhìn qua những lỗ mớ này trớ thành một phần của không gian kế cận. Việc mở rộng những máng tường ỗẽdân dến kết quá gần giống như một không gian mường tượng ra băng khung cột và dầm. 

Một bức tường có thế phân biệt được với tường tiếp xúc hoặc mát trần ảo thay đổi về màu sắc, chất liệu bề mắt hoặc vật liệu. Sự phân biệt làm rõ ret hơn bằng cá hai cánh gỗ phào hoặc phô bày ra.

Tường trong thiết kế nội thất - P2 1

Công việc trang trí như cac phào ở trên và ớ dưới dùng dể che dâu nhưng chỗ nổi xây dưng chưa hoàn thiện và cấc khiếm khuyết giữa các vật liệu dế to diểm các bề mặt kiến trúc. Chúng có thế dơn gián hoặc phức tạp tuỳ thuộc tỷ lệ, mặt cắt nghiêng và hoàn thiện.

Việc đế lộ ra một chỗ thụt vào liên tục {giải lõm) phân biệt rõ hai mặt phẳng và cạnh của nó. Khi hai mặt phang gặp nhau, trong những trường hợp náy^phải hoàn thiện hoác trang trí các cạnh khi chúng bày ra trước mắt ta.

Vật liệu mặt tường có thế là tiếp tục xử lý ôàn và trần nhá. Việc tiếp tục xứ lý sán báng cách hạ thấp một phẩn tường có thể nhìn như õàn rộng ra trong khi rút bót chiều cao tường. Tiếp tục xử lý hạ trần xuống một phần tường tương tự như rút giảm được tỷ lệ theo chiểu đứng của tường.

Các tường thẳng đứng hấp dần trường nhìn của chúng ta. Khi các đường biên đã đựơc ejuyet định, chúng tạo ra hình dáng của phòngvà đóng vai trò chủ yeu trong việc xác dịnh dặc diểm của tường.

Các tường vững chắc, chính xác, dối xứng mang lại cám giác trang nghiêm, có thế nâng cao dáng kế việc sứ dụng các chất liệu lầ mặt nhẵn phẳng. Các tường hình bất dịnh mặt khac sống dộng hon. Khi kết hợp VỚI một chát liệu măt ngoài thổ nhám chúng có thể trang trí mọt chỗ nao đó trong khong gian.

Các tường chuẩn bị cho việc hoàn thiện mặt nền và cho người ở sử dụng. Nếu nhẵn và có màu trung tính các tườna dùng như phông nền cho những chi tiết cận cảnh. Khi là hình bất kỳ, có chất liệu be mặt, hoa văn hoặc có màu mạnh, tường trở nên hap dln hơn trước sự chú ý của chúng ta. 

Tường trong thiết kế nội thất - P2 1

Tường màu nhạt phán xạ ánh sáng có hiệu quá và dùng như phông nền cho những chi tiết dặt trước chúng. Các mầu sáng nóng trên tường lan tỏa sự âm áp, trong khi những màu sáng lạnh làm tăng lên sự rộng rãi cúa phòng.

Các tường màu thlm hấp thụ ánh sáng làm cho phòng khó chiếu sáng và mang lại cám giác thân mật riêng tư.

Một chất liệu bề mặt của tường cũng tác động đến lượng ánh sáng, sẽ phản xạ hoặc hấp thụ. Tường nhẵn phán xạ nhiều ánh sáng hơn tường có chất liệu bề mặt xốp, nó thiên về khuếch tán ánh sáng chiếu trên bề mãt tường. Tương tự, những mạt tường nhẵn, cứng sẽ phản xạ âm thanh trong không gian hơn các mặt tường có chất liệu bề mặt xốp hoặc mềm.

Những tườnẹ không chịu ịựọ chỉ cẩn tự mang bẩn thân chúng và không có bat cứ thứ gì găn vào. Bởi vậy chúng có thế cống hiến cho nhiều khá năng hơn tường chịu lực về hình dáng và không gian bao quanh.

Tường không chịu lực cố thể ngăn thấp dưới trần hoặc các tường cạnh dể thông thoáng và lấy ánh sáng từ không gian này sang không gian bên. Sự lien tục về không gian giữa hai khu vực có the tăng cườnq mức dộ hiến thị nhưng không duy trì được sự riêng biệt cần thiết ve âm thanh. 

Thay vào là một bộj3hận cơ bán trong không gian nội that, tường cũng có thể kết cấu đế mang những chi tiết hoàn thiện như chỗ ngồi, giá õách, mặt bần và đèn chiếu sáng. Cũng có thế kết hợp các yếu tố này vào một tường dày và tự nó trở thành một dồ đạc trong nhà.