Tỷ xích trong thiết kế

Tỷ xích trong thiết kế 1tỷ xích” width=”419″ height=”237″ />

Tỷ xích trong thiết kế 1

Tỷ lệ máy móc

Nguyên lý thiết kế của tỷ xích lá sự liên quan cúa tỷ lệ giữa các bộ phận cho cân đối. Tỷ lệ và tý xích đều có quan hệ tới kích thước của mọi vật. Nếu có một sự khác biệt náo dó thì sự tương quan sẽ gắn liền với mối liên hệ với các bộ phận của bố cục, trong khi tỷ lệ thể hiện rỡ rẩng kích thước của vật dó, nó phụ thuộc vảo điều kiện đã cho hoặc lả theo quy ước đẫ có.

Tỷ lệ cơ học là sự tính toán kích thước vật lý của một vật nào dó, theo hệ thống đo lường tiêu chuấn. Ví dụ, ta có thể nói ring : một chiếc bản theo hệ thống tiêu chuẩn của Mỹ thì rộng 3 Feet blng 914mm, dài 6 Feet blng 1,029 mm và cao 29 Inch bằng 737mm. Nếu chúng ta biết rổ về hệ thống nảy và với vật thể có kích thước tương tự, chúng ta có thế doán ra chiếc bàn đó lớn bao nhiêu. Sử dụng hệ thống Mét Quốc tế, các chiếc bàn tương tự sẽ đươc do rộng lả 914 mm, dầi 1.Ô29 mm và cao 737 mm.

Tỷ xích thị giác nói tới dộ lớn một vật nào dó xuất hiện khi có sự so sánh với các vật khác xung quanh nó. Như vậy tỷ xích của một vật thường là những nhận xét chúng ta đưa ra dựa vảo sự liên hệ hay dựa vào kích thước dã biết của một vật nảo khác gần dó hoặc những yếu tố xung, quanh.

Ví dụ chiếc bàn dã nêu trên có thể có tỷ xích hoặc không tỷ xích với một căn phòng, nó phụ thuộc vào sự tương quan của kích thước và sự cân xứng với không gian.

Chúng ta có thể nói một vật có tỷ xích nhỏ nếu chúng ta so sánh nó với những vật khác mả vật dó nhìn chung thì nó lớn hơn nhiều về mặt kích thước. Tương tự, một vật được coi \à tỷ xích lớn nếu nó được đăt cùng những vật thể tương dối nhổ hoâc nó xuất hiện lớn hơn vật được cho là kích thước bình thường hoặc trung bình